Magyar merinó és lacaune bárányok ÜSTV vizsgálata egy biharnagybajomi juhtenyészetben

Dátum
2013-11-25T10:48:01Z
Szerzők
B.Csák, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a hazai magyar merinó és lacaune juhfajták helyzetét mutattam be, elemeztem a haszonállat-keresztézésekben betölthető lehetséges szerepüket. A juh termékek közzül a hús és a hústermelés szerepére öszpontosítottam és a bárányhízlalás követelményeit mutattam be. A vizsgálatomban magyar merinó és lacaune kos és jerke bárányokat állítottam be üzemi sajátteljesítmény vizsgálatba. Az e módon kapott adatokat táblázatba rendeztem és elemeztem őket.
Leírás
Kulcsszavak
lacaune, merinó, ÜSTV, hízékoyság, súlygyarapodás
Forrás