A Börzsönyi muflonállomány alakulása, megítélése a Duna-Ipoly nemzeti park területén

Dátum
2009-07-30T10:06:25Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban többek között az 5707-es ( Szentkirály-hegyi ) területet is ismertetem, amely kiváló élőhelye a muflonnak domborzatilag, éghajlatilag, fekvésileg stb. egyaránt. A természetvédelem hatására, erről a kiváló élőhelyről a muflon kiszorult, egyedszáma napjainkban igen kevésre ( 5-10 példány ) tehető. Ennek oka, hogy az említett területen sok fajta védett növénytársulás található, melyben a természetvédelem meglátása szerint a muflon jelentős károkat okoz jelenlétével, viszont más nagyvadfajaink károsító szerepe és az ember által okozottak (motorozás, turizmus stb. ) sem elhanyagolhatóak, Mindezeket figyelembe véve, véleményem szerint a negatívumok nem csak a muflon számlájára róható. Az említett események hatására a terület igénybevétel csökkent, így az ott található védett növényfajok lassú javulásnak indultak.

Leírás
Kulcsszavak
Börzyöny, Duna-Ipoly nemzeti park, nemzeti park, muflon, vadgazdálkodás
Forrás