Az elvonások és támogatások mértéke a különböző vállalkozási formák esetén a mezőgazdaságban

Dátum
2011-11-28T10:39:12Z
Szerzők
Könnyű, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban vizsgálom a kisvállalkozások jövedelmi, adózási helyzetét a különböző gazdasági formák esetében. A kisvállalkozások számára nehézséget jelent az adminisztrációs előírások teljesítése, bejelentési kötelezettségeknek történő megfelelés, a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága, a hivatali bürokrácia. Akadályt jelent a vállalkozások számára az erőforrásokhoz való hozzáférés feltételeinek való megfelelés és a magas adó-és társadalombiztosítási terhek kigazdálkodása.
Leírás
Kulcsszavak
elvonások
Forrás