Általánosított Berwald-sokaságok

Dátum
2012-10-09T12:21:53Z
Szerzők
Szakál, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Megmutatjuk, hogy minden általánosított Berwald-sokaságon létezik, egy a vizsgálatuk szempontjából "legjobb" Finsler-konnexió. A Finsler-konnexiók ezen osztályát nevezzük az Ichijyō-konnexiók osztályának. Az Ichijyō-konnexió segítségével jellemezzük az általánosított Berwald- és a Berwald-sokaságokat, valamint a lokálisan Minkowski sokaságokat. Levezetjük a kapcsolatot egy Finsler-sokaságon adott homogén, konzervatív Ehresmann-konnexió és a kanonikus konnexió között. A nyert reláció segítségével megadjuk az összefüggést egy általánosított Berwald-sokaság és a Finsler-struktúra között is. A dolgozatban kidolgozott új megközelítés hatékonyságát demonstrálja a Wagner-sokaságokra és az ún. 1-forma metrikájú paralelizálható Finsler-sokaságokra történő alkalmazásuk. We provide an axiomatic description of a distinguished class of h-basic Finsler connections, the class of Ichijyō connections. With the help of an Ichijyō connection we present new characterizations of generalized Berwald manifolds, as well as - in particular - of Berwald manifolds and locally Minkowski manifolds. Under some natural conditions we establish key relations between an Ehresmann connection and the distinguished Berwald connection on a Finsler manifold. We construct intrinsically a vector field which plays a dominant role in these and further, geometrically relevant relations. Our results enable us to link different generalized Berwald manifolds with common Finsler structure. Applications to Wagner manifolds and a family of examples (parallelizable manifolds endowed with one-form Finsler structure) illustrate how the general theory works in practice.
Leírás
Kulcsszavak
Ehresmann-konnexiók, Ehresmann connections, horizontálisan liftelt Finsler-konnexiók, h-basic Finsler connections, Ichijyō-konnexiók, Ichijyō connections, általánosított Berwald-sokaságok, generalized Berwald manifolds, Wagner-sokaságok, Wagner manifolds, 1-forma metrika, one-form metric, konform ekvivalens Ichijyō-struktúrák, conformally equivalent Ichijyō structures
Forrás