Az előrevetített kudarc hatása a sportolók sportszerűségének mértékére és territoriális igényére

Dátum
Szerzők
Sztankai, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Műhelymunkám célja a kudarc szakirodalmi hátterének tisztázása, valamint igyekeztem felderíteni a sportszerűséggel és az agresszió egy sajátos formájával, a territoriális agresszióval való kapcsolatát, esetleges egymásra hatását. Emellett mindenképpen fontosnak tartom továbbá megvizsgálni azt is, hogy csapat, illetve egyéni sportokban, valamint nők és férfiak esetében felfedezhető-e szignifikáns különbség a fentebb említett területek valamelyikén.
Leírás
Kulcsszavak
sportszerűség, territoriális igény, kudarc, sport
Forrás