A tógazdasági haltermelés alapjául szolgáló zooplankton állományok vizsgálata a darvasi Csiff-Land Kft. halastavaiban

Dátum
Szerzők
Gál, László Szebasztián
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a tógazdasági haltermelés egyik alapját, a halastavakban élő természetes haltáplálékként funkciónáló zooplankton populációkat vizsgáltam a darvasi Csiff-Land Kft termelő halastavaiban. A méréseim, megfigyeléseim során közel egy teljes éven át heti rendszerességgel mintáztam a halastavakat, így lefedve a teljes tenyésszezont, illetve az előtte és utána lévő időszakokat is. A jégolvadástól a tavak befagyásáig történő mérésekkel dolgozatom segít jobban megérteni, mi történik a természetes táplálékbázis egy részével különböző körülmények között, tavanként eltérő feltételek mellett az év folyamán. Kezeletlen körülmények között, egy-,két- és háromnyaras korosztályok nevelése alatt is vizsgáltam a tavakat, lefedve ezzel a klasszikus hároméves üzemformát. Dolgozatom a vizsgálaton túlmenően foglalkozik a méréseken alapuló hozamnövelés lehetőségeivel, az extenzív irányba eltolt haltermelés, s az esetleges intenzifikáció gondolatával is.
Leírás
Kulcsszavak
zooplankton, tógazdaság, haltermelés
Forrás