Kiskorúak jogai az egészségügyi ellátásban

Dátum
Szerzők
Almási, Veronika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban részletesen foglalkozom azon jogokkal, melyek megilletik a betegeket egészségügyi ellátásuk során, középpontba állítva a kiskorúakra vonatkozó specialitásokat. Az általános betegjogok mindenkire vonatkoznak, beleértve a kiskorúakat is, de bizonyos esetek megkívánják, hogy rájuk nézve eltérő rendelkezéseket fogalmazzon meg a jogalkotó. Fontos, hogy életkoruknál fogva külön szabályozást alkossanak, hiszen a kiskorúak egy sérülékeny társadalmi réteget alkotnak és az egészségügyi ellátás során kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek. A betegjogok részletezésével foglalkozó fejezet tölti ki a dolgozat nagy részét, mivel szerettem volna a legnagyobb figyelmet erre fordítani. Kitérek arra is, hogy milyen módon van lehetőség érvényesíteni a betegjogokat, és milyen egyéb egészségügyi szolgáltatásaink vannak, amelyek dolgozatom szempontjából relevánsak. Egy rövid részben, a dolgozat elején, pár mondatban kifejtem a betegjogok szabályozásának alakulását az évtizedek során. Állításaim alátámasztásának szempontjából és a pontos kutatómunka érdekében felkerestem olyan személyeket is, akik jelentős szerepet töltenek be a kiskorúak ellátásában.
Leírás
Kulcsszavak
kiskorú, egészségügy, egészségügyi ellátás, egészségügyi jog, betegjog
Forrás