A költségvetési csalás és a csődbűncselekmény

Dátum
Szerzők
Pércsi, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a gazdasági büntetőjog témájával foglalkoztam behatóbban, azon belül is a csődbűncselekményre és a költségvetési csalásra helyezve a hangsúlyt. Röviden bemutattam a gazdasági bűnözést és a gazdasági büntetőjogot, majd ezt követően a hatályos szabályozást tettem elemzésem tárgyává. A leglényegesebb pontokként a csődbűncselekményt és a költségvetési csalást taglaltam, elemezve, majd különbséget téve az egyes jogintézmények között, beleértve a tényállások időbeli változását, valamint az egymáshoz való viszonyukat, hasonlóságaikat és különbségeiket. Végezetül pedig rávilágítottam ezen bűncselekmények kriminalisztikai hátterére is, amely meglátásom szerint számos érdekes kérdést vet fel a téma iránt érdeklődők számára.
Leírás
Kulcsszavak
költségvetési csalás, csődbűncselekmény
Forrás