Számítógéppel segített rajzkészítés az oktatásban

Dátum
2006-08-02T13:23:38Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern ipari, nagyüzemi termelésben résztvevő szakember csak akkor tudja termelési feladatát maradéktalanul, hatékonyan és gyorsan ellátni, ha szakrajzi (géprajzi) tudás birtokában a termelés közös nyelvén fejezi ki a gondolatait, illetve a gondolatközlésnek megfelelően termelnek. A szakrajz ismeretének, jártasságainak, készségeinek, képességeinek hiányosságai a tanulók és a szakember munkatevékenységére oly mértékben hatnak, hogy súlyos esetben a termelőmunkát korlátozzák, akadályozzák. Ezek a tények feltétlenül szükségessé teszik, hogy a tantárgy, tanítási, tanulási folyamatában a szakembernevelés általános és speciális céljait, feladatait a leggazdaságosabb úton, tudatosan és helyesen oldjuk meg. A helyesen megtervezett, irányított és ellenőrzött szakrajztanítási folyamat végső soron a szakemberképzés eredményességét is döntő módon befolyásolja...A koncepcióképzés lépéstől jelentős az elképzelt megoldás vizuális szemléltetése vázlat formájában, majd a későbbiek során ezt egyértelmű, gyártási paraméterekkel ellátott műszaki rajzzá kell alakítani. A kezdetben alkalmazott kézi rajzkészítést a koncepció szakaszától egyre inkább kiszorítja a „számítógépes” rajz. Ennek az okai egyszerűek, a már meglévő rajzon változtatások elvégzése gyorsabbá válik, illetve a későbbiek során ezek a rajzok más technológiai rendszerek számára egyszerűen átadhatóak. A grafikus tervezés, illetve a rajzolás és grafikus tervezés számítógépes megvalósítását nevezik CAD technológiáknak, ahol a mozaikszó a támogatottságtól (adatbázis, szakértői rendszerek megléte) függően vagy Computer Aided Drafting - számítógéppel segített rajzolást, vagy Computer Aided Design - számítógéppel segített gyártmánytervezést jelent. Mind a két esetben a munkadarab fizikai paramétereit kapjuk végeredményként, azt a formát, amit le kell gyártani...

Leírás
Kulcsszavak
tanulási formák, tanítási módszerek, rajzkészítési eljárások
Forrás