Kis- és középvállalkozások banki finanszírozása

Dátum
2013-03-22T09:18:12Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a KKV-k banki finanszírozását ismertetem. A legtöbb vállalkozás számára a tőkebevonás elengedhetetlen ahhoz, hogy továbblépjen új növekedési szakaszba, vagy a nehézségek elkerüléséhez megtegye a szükséges változtatásokat. A kis- és középvállalkozások adhatják a hazai gazdasági növekedés alapját. Ehhez azonban külső finanszírozásukat meg kell oldani. A jelenlegi gazdasági környezetben, a bankok visszafogott kockázatvállalási hajlandósága mellett továbbra is kiemelkedő jelentőségűek maradnak az állami garanciás és refinanszírozott konstrukciók. 2013. kulcsfontosságú év lehet a fel nem használt uniós keretek lehívása tekintetében. Dolgozatomban bemutatom a bankrendszer fejlődését, meghatározom a KKV fogalmát, részletezem jellemzőit, magyarországi helyzetüket. Ismertetem finanszírozási lehetőségeit, kiemelve a támogatott hitelkonstrukciókat. Az Észak-Alföld régió kisvállalkozásairól készítettem kutatást kérdőív és mélyinterjú formájában. Finanszírozási szokásaikról, helyzetük megítéléséről, a válság kezeléséről, és a kiútkeresésről kérdeztem őket.

Leírás
Kulcsszavak
KKV, finanszírozás
Forrás