A bűnszervezet fogalmának meghatározása és aktuális értelmezése

Dátum
Szerzők
Gulyás , Sándor Álmos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A köztudatban aktívan él az a tézis, mely szerint a szervezett bűnözés jelenti a jelenkori társadalmakra a legnagyobb veszélyt. A fenyegetettségi érzés okai abban rejlenek, hogy ezen bűnözési forma az utóbbi évtizedekben egyre inkább globalizálódott, kitermelődött egy bizonyos szervezett bűnözői szubkultúra. A hatóságok feladatát megnehezíti a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények felderítése, ennek okán ezeket a bűncselekményeket magas fokú látencia jellemzi. Munkám során igyekeztem feltárni a bűnözői körök struktúrájára, működésére, tevékenységére jellemző okokat, eljárási formákat, ezáltal átfogó képet adni erről az egyre inkább elterjedő bűnözési formáról. Dolgozatom középpontjában a jelenleg hatályos szabályozás és fogalmi elemeinek dogmatikai értelmezése áll. Célom az volt, hogy mindenre kiterjedően bemutassam a deliktum megvalósulásának feltételeit, a bírói gyakorlat érvényesülését, és a szabályozás fokozatos fejlődését, bővülését, kikristályosodását az évek során. Szó lesz a bűnszervezet és bűnszövetség fogalmi elhatárolásáról, továbbá bemutatásra kerülnek majd a szervezett bűnözéssel relációban lévő különös részi szabályozások is. Dolgozatomat a nemzetközi szervezett bűnözés visszaszorítása érdekében alkalmazható megoldások bemutatásával zárom.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, bűnszervezet, szervezett bűnözés
Forrás