Színház - maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a színházi szférában bekövetkezett változásokat vizsgálom, hiszen az utóbbi időben több hazai színház is arculatváltáson, átmárkázáson ment keresztül. Többek között a budapesti Katona József Színház is – amely mindig is egy sajátságos helyzetben volt a magyar színházi életben - újradefiniálta önmagát 2011-ben. Kutatásomban ennek az intézménynek a szerepét, színházi jelentőségét, marketingkommunikációs tevékenységét és arculatváltását elemzem, mely egyébként e sajátságos helyzetből kiindulva szintén egyedülálló módon történt meg. A színház menedzsmentje az intézmény újramárkázását összetett módon hajtotta végre és nem csupán a vizuális megjelenést cserélték le, hanem az egész színházat átalakították. Ez az esettanulmány jó példa lehet más kulturális intézmények és természetesen színházak számára is.

Leírás
Kulcsszavak
színház, marketing, pr, kommunikáció, művészetmenedzsment, kulturális marketing, színházi kommunikáció
Forrás