Egy működő kommunikációs hálózat elemzése, tesztelése

Dátum
Szerzők
Tóth, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egy működő kommunikációs hálózat elemzése és tesztelése. Az elemzés gyakorlatorientált szemszögből került végrehajtásra, szakmai tapasztalatok alapján. A dolgozat keretein belül vizsgáltuk a hálózatot, majd két fejlesztési lehetőséget meg is valósítottunk. Vizsgálatra kerültek a szolgáltatói oldalon alkalmazott technológiák, kiemelten elemezve a BGP-t, mint forgalomirányító protokoll. Az ügyféloldali technológiák között az OSPF-t, mint forgalomirányító protokollt vizsgáltuk, valamint a NAT egy lehetséges felhasználási módját. A hálózat fejlesztése során a szolgáltatói oldalon és az ügyféloldalon is alkalmaztunk módosításokat, javításokat.
Leírás
Kulcsszavak
OSPF, BGP, hálózat
Forrás