Prof. Dr. Wolfgang Benz: Antisemitismus und Antisemitismusforschung című tanulmányának fordítása

Dátum
Szerzők
Czina, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Prof. Dr. Wolfgang Benz: Antisemitismus und Antisemitismusforschung című, német nyelvű, társadalomtudományi témájú tanulmányát fordítottam magyar nyelvre. A fordítást követően részletesen elemeztem a fordítás során felmerült nehézségeket, a dolgozat utolsó fejezetében pedig glosszárium formájában igyekeztem átfogó képet adni a szövegben előforduló terminusokról.
Leírás
Kulcsszavak
fordítástudomány, antiszemitizmus, fordítás
Forrás