A Tízpróba Magyarország Kft. marketingkommunikációjának bemutatása

Dátum
Szerzők
Pócsik, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záró dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a Tízpróba Magyarország Kft., azaz a Decathlon marketingkommunikációs tevékenységét. Először a vállalkozást mutatom be, majd a marketingkommunikációt, a sport szerepét a kereskedelemben, végül a Decathlon piacbefolyási tevékenységét. A vállalkozás bemutatása alatt kitérek az alapítás körülményeire, tevékenységére és rövid fejlődésére. A következő fejezetben a téma előzményeként rátérek arra mi is az a marketing. Bemutatásra kerül a marketingkommunikáció fogalma, története és eszközei. Miután kellő elméleti hátteret biztosítottam mind a kommunikáció, mind a sport tekintetében, rátértem a Decathlon piacbefolyásoló tevékenységére. A marketingkommunikáció négy eszközének segítségével bemutattam részletezve a cég e tevékenységét.
Leírás
Kulcsszavak
marketingkommunikáció, sportáruház
Forrás