A kábítószerrel visszaélés bűncselekményével kapcsolatos-elsősorban kiskorúakat érintő-kérdésekről

Dátum
2009-02-13T15:22:58Z
Szerzők
Borbély, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban – a „visszaélés kábítószerrel” bűncselekményének hazai és Európai Uniós szabályozásának elemzésén túlmenően - elsősorban arra keresem a választ, hogy melyek azok a magyar-és nemzetközi jogforrások, preventív intézkedések, amelyek a leginkább veszélyeztetett rétegek: a gyermek-és fiatalkorúak védelmében születtek, mi volt ezek megalkotásának a célja, illetve mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nemzetközi kitekintésemben az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott széleskörű prevenciós intézkedéseket, az Unió 2009-2012-re vonatkozó cselekvési tervét, illetve az EMCDDA működését, valamint a fiatalokat érintő felméréseit, 2008-as egyik kiválasztott témáját mutatom be. Ezt követően részletesen elemzem a magyarországi szabályozás történelmi alakulását, változásait-két időszakra bontva: a rendszerváltás előtti időszakra és a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakra. Végül bemutatom a kábítószer-probléma kezelésének állami és civil intézményeit.
Leírás
Kulcsszavak
kábítószer, visszaélés, prevenció, gyermekkorú, fiatalkorú
Forrás