Szénhidrát hordozóhoz kapcsolt teikoplanin származékok szintézise

Dátum
Szerzők
Kicsák, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám során szénhidrát hordozóhoz kapcsolt teikoplanin származékok szintézisével foglalkoztam. A manapság gyorsan terjedő antibiotikum-rezisztencia miatt szükséges új farmakonok előállítása, melyhez támpontot adhatnak a Gyógyszerészi Kémiai Tanszéken szintetizált vegyületek. Szintetikus munkám célja multivalens antibiotikum származékok létrehozása volt. A multivalencia segítségével felvehetjük a harcot rezisztens baktériumtörzsekkel szemben is. Ezt a tulajdonságot önszerveződő molekulák létrehozásával kívántam megvalósítani, melyek klaszterképzését vizes közegben amfifil voltuk biztosítja. Az aggregátum felületén sorakoznak az antibiotikum molekulák, az így létrejövő multivalens kötődés erősebb kölcsönhatást képes kialakítani a bakteriális sejtfalprekurzorokkal, ennek következtében az antibakteriális hatás megnövekedését várjuk. A tanszéken már korábban előállított származékok közül néhány antivirális aktivitást is mutatott, ezért együttműködés keretében a vegyületeim influenzavírus-ellenes hatását is megvizsgáltatjuk. Pozitív eredmények függvényében egy sor új, hasonló molekula szintézisére nyílik lehetőség.
Leírás
Kulcsszavak
teikoplanin pszeudoaglikon, aggregáció, multivalencia
Forrás