The manageable development is a lean basis for a small organization A kézben tartható fejlődés egy kkv szervezet lean alapja

Dátum
Szerzők
Baksi, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The lean approach is based on the buyer, while eliminating losses, in addition to value creation and efficiency gains, it determines the direction of developments in the process. To successfully build and maintain lean, engagement and development is indispensable, but it is not as simple as changing past behaviors and attitudes. The company also realized that changes were needed, as the increased number of employees in the company, and the increase in production and the profits associated with it, made it clear that organizational development is needed. The organization development was started by SWOT analysis, and along with Ishikawa's assay, I discovered whether LEAN was necessary for the company. With Gemba, I took a look at the problems and then categorized them to designate development points.
A lean személetmódjának alapja a vevő, a veszteségek kiküszöbölése során az értékteremtés és hatékonyságnövelés mellett ez határozza meg a folyamat fejlesztéseinek irányvonalát. A lean sikeres kiépítése és fenntartása érdekében a bevonás és fejlesztés nélkülözhetetlen, azonban nem olyan egyszerű dolog, ahogyan a korábbi viselkedési normák és attitűdök megváltoztatása sem. A vizsgált vállalat is felismerte, hogy változtatásra van szükség, ugyanis a vállalat megnövekedett létszámállománya, illetve a termelés növekedése és a vele járó profit egyértelművé tette, hogy szükséges a szervezetfejlesztés. A szervezetfejlesztést SWOT elemzéssel indult, majd ezen mentén Ishikawa segytségével feltártam, hogy szükséges-e a LEAN alaklamzása a vállalatnál. Gemba révén pedig számba vettem a problémákat, majd kategórizáltam őket a fejlesztési pontok kijelölése érdekében.
Kulcsszavak
Forrás