Az emberi erőforrás menedzsment gazdaságpszichológiai vonatkozásai a tréner és consulting piacon

Dátum
2010-04-09T07:43:00Z
Szerzők
Tófalvi, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjaink folyamatosan változó világában kiemelt szerep jut a humánerőforrásba való befektetésnek. Ezt az emberi tőkének a gazdasági fejlődésben való szerepét vizsgáló kutatások támasztják alá. Az emberi erőforrások egyik lehetséges fejlesztési módját jelentik azok a képzések, tréningek, amelyek az alkalmazott pszichológia legújabb eredményeit használják fel arra, hogy a munkavállalók sikeresebben oldják meg a magánéleti és munkahelyi gondjaikat, és a saját teljesítményük és hatékonyságuk növelésén keresztül elősegítsék azon szervezet hatékonyságának javítását, amelyben tevékenykednek. Dolgozatomban részletesen feltérképezem és az NLP Intézet módszereit és kérdőívben reprezentált ügyfélkörének tapasztalatait. Hazai és külföldi kérdőíves mintákon és az ezekből statisztikai módszerekkel képzett kimutatásokon keresztül bemutatom a tréner és consulting piacnak azt a részét, amely az alkalmazott pszichológia korszerű eszközrendszerét, a Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) módszerét használja fel az emberi erőforrás fejlesztés és képzés terén. A dolgozatom elméleti részében tisztázom az emberi erőforrás fejlesztés, és a tréningek közötti fogalmi különbséget, alkalmazásuknak elméleti alapjait, és okait. Szervezeti nézőpontból jellemzem a szervezeti tagok viselkedését, társas interakcióját befolyásoló pszichológiai jellemzőket. Kitérek az NLP módszer sajátosságaira, a kialakulásához vezető felismerésekre. Dolgozatomban arra a következtetésre jutok, hogy az NLP nem szegül szembe a hagyományos emberi erőforrás- illetve tanulási elméletekkel, inkább azokat kiegészítve az új felismerésekkel sikerül felhasználnia őket. Empirikus kutatásomban statisztikai módszerek alkalmazásával igazolom az NLP hatékonyságát, eredményességét az emberi erőforrások fejlesztése terén.
Leírás
Kulcsszavak
NLP, Neuro, Lingvisztikus, Programozás, tréning, emberi
Forrás