Gyermekfelfogások a gyógypedagógia történetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mindennapok során annyi interakcióval találkozhatunk, láthatjuk, hogyan hat egy gyermek napjára egy kicsinek tűnő nézeteltérés a szüleivel. Ekkor domborodik igazán, milyen érzékeny kapcsolat a szülő-gyermek kapcsolat : minden apró rezdülés ugyanúgy számít. Kíváncsivá tett, mi befolyásolja ezeket a kapcsolatokat, ? Mi az, ami napjainkban fontosnak számít, mi lehet az alapja ennek? Dolgozatomban bemutatom a gyermekről alkotott kép változását a történelem korszakain át. Kitérek a fogyatékos gyerekek megítélésének alakulására a nevelési/oktatási rendszer változásán keresztül. Vizsgálatomban azt kutatom, hogy a mai kor gyermekét hogyan látják szülei, a környezete. Keresem a választ arra is, hogy van-e eltérés atipikus és tipikus gyermekekről alkotott felfogásban.

Leírás
Kulcsszavak
attitűd, gyermekkép, szülő-gyermek kapcsolat, fogyatékkal élő gyermek
Forrás