Halogenidionok hatása a cisz,mer-[IrH2Cl(mtppms)3] komplex alkalmazása mellett homogénkatalitikus CO2 redukcióban

Dátum
Szerzők
Szabó, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jövő energiatárolási alternatívái között az egyik legnagyobb szerepet a hidrogén kapja. A hidrogéntárolásnak számos alternatívája van, azonban még egyik sem teljesen naprakész, vagy környezetvédelmi, vagy gazdasági okokból. Az egyik ilyen alternatíva lehet a hidrogén szén-dioxidban való elnyeletése, CO2 redukció. Az így képződött hangyasav több szempontból is kiválóan alkalmas a H2 tárolására. Munkám során a cisz,mer-[IrH2Cl(mtppms)3] komplex által katalizált szén-dioxid homogénkatalitikus redukcióját vizsgáltam hozzáadott halogenidionok hatására (Cl– és Br–). Összességében megállapítottam, hogy a CO2 hidrogénezése megtörténik már igen enyhe körülmények alkalmazása mellett is. Az aktivitás pedig tovább növelhető a kloridionok koncentrációjának növelésével.
Leírás
Kulcsszavak
hidrogéntárolás, homogén katalízis, CO2 redukció
Forrás