Hallgatói dolgozatok (Kémiai Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 951)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Potenciálisan biológiailag aktív vegyületek folyadékkromatográfiás vizsgálata poliszacharid és cinkóna alapú királis állófázisokon
  Árva, Zsolt; Dr. Kiss, Attila; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  Potenciálisan biológiailag aktív enantiomertiszta vegyületek valamint poliszacharid és cinkóna alapú királis állófázisok közötti kölcsönhatások és királis felismerés vizsgálata különböző kromatográfiás paraméterekkel a lehetséges enantiomerpár kimutatásának és elválasztásának céljából.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Retek mikrozöldek nem célzott metabolomikai LC-MS analízise negatív ion módban
  Gáspár , Dávid István; Gonda , Sándor; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  A vizsgálataim során Magyarországon elérhető 7 retek fajta 14 napos, steril körülmények között, hidroponiás környezetben nevelt mikrozöldjeinek nem célzott metabolomikai analízisét végeztem LC-ESI-MS/MS módszerrel, negatív ion módban. A mérésekből detektálható vegyületjelöltek (feature-k) medián m/z (m/zmed) értékeit és medián retenciós idő (rtmed) értékeit használtuk a kiértékelés során. A mérés minőségének megállapításáért felelős QC minták integrált értékeivel a feature-ket szűrtük az addukt- és izotóp tömegek eltávolítása után, és csak azokat tartottuk meg, amelyek tartották a korreláció (R2 ) 0,8 fölötti, valamint a (RSD) szórás 30% alatti határértékeket. A vizsgálat során a reprodukálhatónak titulált feature-k aránya alapján elmondható, hogy a mérésünk adatmegtartó volt (59,38%). A 731 reprodukálhatóan mérhető feature-ből 123 vegyületjelölt, MSI 3. (vegyület-osztály) szint szerinti annotációja volt sikeres. Az extraktum tömegspektruma a nem célzott jellegből kifolyólag egyidejűleg tartalmazott primer, és specializált anyagcseretermékeket. A sikeresen annotált specializált anyagcseretermékek között megtalálható voltak számos fontos vegyületcsalád. Detektálásra került 6 flavonoid-O-glikozid, 12 kumársav származék. A flavonoidokra nézve a legígéretesebb fajták a Jégcsap, a Korai, amely kis mennyiségben, de mindegyik flavonoidot tartalmazza, valamint a Müncheni, ugyan amely nem tartalmazza az összes detektált flavonoidot, de a tartalmazottak arányában kiemelkedő. Felnőtt retkek polifenolos vegyületeinek összetételével hasonlítva a mások által mért [43] arány eltér az eredményeinktől, erre egy lehetséges válasz a növény vizsgált szervei közötti különbség. Az annotált primer metabolitok közé tartozott 35 aminosav, 6 peptid, 2 pirimidin származék, 1 tercier amin, összesen 13 cukor egységre épülő, mélyebben nem azonosított szerves vegyület, köztük szacharidok, amelyek jó eséllyel glükozinolátok lehetnek, 14 zsírsav, valamint 1 mono-, vagy diszacharid zsírsav glikozid. Továbbá 6 egzaktabb módon definiált vegyület, köztük négy glükozinolát, és 2 polifenol- glükozid annotációja volt sikeres. A glükobrasszicin leginkább Müncheni fajtákból készült minta 2,22-szer nagyobb intenzitású jelet adott, mint a Koraiban, amit az Albena fajták követnek, de az összes többi fajtában megtalálható. Más munkák [44] a kifejlett egyedek közül a Plonezában találták meg. A 4- metoxiglükobrasszicin a tárgyalt glükozinolátok közül az egyik legígéretesebb antioxidáns [57], amely biotikus stressznek kitett kifejlett növényeknél megemelkedett koncentrációval bír [44]. A mikrozöldek (a)biotikus stresszhelyzetnek való kitételével elképzelhető, hogy a koncentrációja itt is emelhető. A vizsgálatok során a fiziológiás előnyökre való következtetési lehetőségek feltérképezése történt. Ha a specializált anyagcseretermékiért fogyasztjuk a mikrozöldeket, akkor a Korai retekből készült mintákat érdemes megemlíteni, azok szolgáltatta minták a legnagyobb intenzitással voltak jelen az annotált vegyületekben, amit követ a flavonoidok esetében a Jégcsapretek, majd a Húsvéti retek, illetve a polifenolok tekintetében a Müncheni sörretek, majd a Húsvéti mintái. Ugyanez a Korai a közelítőleg sem ekvivalens aminosavszármazékokat is dominálja, majd a Jégcsap követi. Zsírsavak esetében is jelentősek, bár azokat általánosságban a Húsvéti tartalmazza a legnagyobb koncentrációban.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Online sejtmennyiség mérés megvalósításának vizsgálata különböző fermentációs technológiákban
  Diószegi, Dóra; Fodor, Dávid; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  A szakdolgozatomban a fermentáció során alkalmazható online és offline sejtszám mérésére irányiló műszeres analitikai módszereket mutatom be, online turbidimetriás, valamint Optical Density mérésekkel, különböző technológiákkal előállított sejtes elemeken (fonalas gombák, pálcika alakú baktériumok). A szakdolgozatom kísérleti részének célja az online turbidimetriás sejtszámlálás hatékonysága Hamilton típusú szenzorral, atogepant enzim előállításánál, valamint 600 nm-en mért optical density mérések fonalas baktérium tenyészetekben, tobramycin előállításánál.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Per-O-benzilezett exo-glükál [2+2] típusú cikloaddíciós reakcióinak vizsgálata
  Szabó, Szilárd; Juhász, László; József, János; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  Szakdolgozati munkám során célul tűztük ki a per-O-benzilezett exo-glükál [2+2] típusú cikloaddíciós reakcióinak vizsgálatát klórszulfonil-izocianáttal és diklór-keténnel. Két irodalmi módszert alkalmazva sikeresen elvégeztük a 3,4,5,7-tetra-O-benzil-2,6-anhidro-1-dezoxi-D-glüko-hept-1-enóz (15) szintézisét a megfelelő laktonból kiindulva. Vizsgáltuk a 15 exo-glükál [2+2] típusú cikloaddíciós reakcióját klórszulfonil-izocianáttal és a reakcióelegyből alacsony hozammal ugyan, de sikeresen és tisztán izoláltuk az egyik várt spiro-β-laktám származékot ((1’S)-93), a 94, 95 nyílt láncú vegyületek mellett. Az előállított vegyületek szerkezetét NMR módszerekkel (1H-NMR, 13C-NMR, COSY, NOE) igazoltuk. Elvégeztük a 15 exo-glükál cikloaddíciós reakcióját diklór-keténnel, azonban a második reduktív dehalogénezési lépést követően is a monoklór-ciklobutanon származékok (96) keverékéhez jutottunk, melyek pontos szerkezetét a nagymértékű jelátfedések miatt egyértelműen nem tudtuk igazolni.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Nitrogénforrás és fehérjetartalom változásának vizsgálata különböző ipari fermentációs folyamatok során
  Fekete, Emese; Szürös, Levente; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  A diplomamunkám elkészítése során négy üzemi fermentáció folyamatát vizsgáltam különböző nitrogénforrások alkalmazásával. A felhasznált nitrogénforrások közül a szójalisztet, szójapeptont, Pharmamediat, illetve a kukoricalekvárt (CSL) vizsgáltam. Az analizátorral történő méréseim során a levett minták összes fehérjetartalmát, foszfáttartalmát, illetve a nem oldható szilárd komponensek mennyiségét mértem és elemeztem. A kísérleteim során azt vizsgáltam, hogy milyen hatása van a hőkezelésnek a nitrogénforrásokra, illetve a foszfáttartalom és nem oldható szilárd komponensek mennyisége hogyan változik ebben az esetben. A fermentációk előkészítése során vizsgáltam a táptalaj konyhák, illetve épületek közötti különbséget azonos nitrogénforrás alkalmazása esetén.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.