Környezetszennyező anionos radionuklidok megkötése módosított agyagkőzeten vizes és művizeletes közegből

Dátum
Szerzők
Vetési, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Korábban már bizonyították, hogy a Cr3+- és Sn2+-ionokkal módosított bentonitok, vizes közegből közel 100 %-ban megkötik a 99mTc izotópot. Ebben a munkában azt vizsgáltam, hogy egy több ionból álló oldat milyen befolyással van erre a megkötődésre. Erre a célra alkalmas a művizelet. Ezért a diplomamunkám központi témája a 99mTc-izotóp és a 14C-, 36Cl-, 131I-radioizotópok megkötése művizeletből Cr- és Sn-bentoniton vízből és művizeletből egyaránt.
Leírás
Kulcsszavak
bentonit, radionuklid, megkötés, művizelet
Forrás