Az előzetes letartóztatás

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája az előzetes letartóztatás. Úgy vélem, ez a téma nagy érdeklődést vált ki mind a média, mind a jogtudománnyal is foglalkozó szakemberek körében. Dolgozatom célja bemutatni, és bővebben kifejteni a kényszerintézkedések különböző formáit, ezzel új információkat nyújtva az olvasónak. Szakdolgozatom kiválasztása során, az motivált, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, azon belül is az előzetes letartóztatás az, mely a személyi szabadságunk tartós megvonásával jár, illetve amelyet a bíróság az eljárás eredményességének biztosítása szempontjából vagy újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozása miatt rendelhet el. Fontos megemlítenem, hogy a magyar büntetés – végrehajtási intézetekben fogva tartott személyek 24,3% - a előzetesen letartóztatott.

A kényszerintézkedések témaköre más emberi jogot is érint, úgy mint a lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet mely a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogában korlátozza a büntetni rendelt személyt.

Célom az, hogy bemutassam az előzetes letartóztatás egyetemes illetve magyar történeti kialakulását, kiemelve az előzetes letartóztatás feltételeit, tartamát és foganatosítását. Tanulmányozom mindemellett a megszűnésének okait, és fontosnak tartom az előzetes letartóztatásban lévők jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését bemutatni. Egy egész fejezetet szentelek az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedésekre is. Végül, a fiatalkorúak előzetes letartóztatását mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
Előzetes letartóztatás
Forrás