Marketing tevékenységek vizsgálata egy kézilabda klub példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom fő célkitűzése megismerni egy élvonalban szereplő kézilabda klub háttérmunkájának, gazdasági tevékenységének, működésének, marketing tevékenységeinek fortélyait. A szekunder kutatás alapját a feltárt szakirodalom feldolgozása alapozta meg. Ezen fejezet keretein belül elemeztem a sportpiacot, a sport közgazdaságtanát, összehasonlítottam az amatőr és a professzionális sportot,és napjaink sportirányítása is górcső alá került, melyet a kézilabda bemutatása követett. Ezt követően a látvány-csapatsportágak finanszírozását és a reklám és a sport kapcsolatát elemeztem, végül az általam választott klub került bemutatásra. Primerkutatásom gerincét a klub érintettjeivel készült 3 mélyinterjú adta. Mindemellett a szurkolók körében végzett kérdőíves felmérés a klub kommunikációjáról és a fogyasztók elégedettségéről adott átlátható képet, melyet statisztikai program segítségével elemeztem. Végül az utolsó fejezetben a kutatás elején megfogalmazott hipotéziseim vizsgálata következett, ahol számomra fontos eredményeket kaptam.

Leírás
Kulcsszavak
sportmarketing, sportközgazdaságtan, látvány-csapatsport, kézilabda
Forrás