Közbeszerzési rendszer müködésének ellentmondásai Magyarországon, különös tekintettel a korrupcióra

Dátum
2012-03-28T10:41:26Z
Szerzők
Hercz, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első tartalmi részében a közbeszerzésre reflektálok,majd dolgozatom második tartalmi részében boncolgatom a korrupció genezisét azon lényegbeli okból, hogy képet fessek a konfrontáció mibenlétéről, szerepéről, a közreműködő szereplőkről, valamint további alternatívákról. A harmadik alappillérben, pedig áttekintésre és fejtegetésre kerül a jog igazsága az üzleti világgal szemben.
Leírás
Kulcsszavak
korrupció és közbeszerzés, közmenedzsment
Forrás