A közérdekű munka büntetés elmélete és végrehajtása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a szankciórendszeren belül egy munkával kapcsolatos büntetés, mégpedig a közérdekű munka hazai anyagi jogi szabályozását, illetve végrehajtását kívánja bemutatni. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a szankciórendszerében a munkával kapcsolatos szankciók közül elsőként a közérdekű munka büntetéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Mivel a szankció nem rendelkezik nagy régmúlttal, és a hazai bevezetése óta jelentős változásokon ment keresztül, ezért indokolt a jelentősebb változások bemutatása.A közérdekű munka büntetés kapcsán visszatérő kérdés, hogy a közérdekű munka végrehajtása a beleegyezés hiányában nem valósítja-e meg a kényszermunka tilalmát. A dolgozat erre a kérdésre is igyekszik választ adni.Mielőtt a dolgozatban a közérdekű munka alkalmazására, illetve végrehajtására vonatkozó szabályokat taglalnám, fontosnak tartom a büntetés általános jellemzését megadni, illetve a szankció hazai történeti fejlődését bemutatni.

Leírás
Kulcsszavak
közérdekű munka
Forrás