A fenntartható fejlődés és európai uniós vonatkozásai

Dátum
Szerzők
Faragó, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a fenntartható fejlődés koncepcióját vizsgálom. Gondolatának első megjelenése óta számba veszem, hogy milyen változásokon ment keresztül a kérdéskörhöz való hozzáállás. Szükségességének bizonyítására környezetünk túlzott kiaknázását és a lehetséges jövőbeli kimeneteleket részletezem. Megvizsgálom, hogy a nemzetközi találkozók és az elfogadott tervezetek a valós törekvéseket milyen mértékben hívatottak elősegíteni. Ezután az Európai Unió felelősségvállalását, célkitűzéseit és nemzetközi szerepét ismertetem. Fontos leszögezni, hogy közösségünk cselekedetei kizárólag nemzetközi összefogás esetén érhetik el céljaikat. A fenntartható fejlődés integrálódása más szakpolitikákba nagy előrelépést tudhat maga mögött, ennek bizonyítására az egyes ágazatok és az Európa 2020-as tervezet eddig elért eredményeit részletezem. Ennek segítségéért összevetem hazánk teljesítményét a közösségi átlaggal és számunkra egy potenciális célként megjelenítve Svédország eredményeit is részletezem. Úgy gondolom a fenntarthatóság nem csak egy vágyott állapot, hanem valóban elérhető jövőkép mindannyiunk számára és az ismertetett eredményekből jól látható, hogy mely területek kívánnak tőlünk nagyobb elkötelezettséget.
Leírás
Kulcsszavak
Fenntartható fejlődés, Környezettudatosság, Európai Unió
Forrás