A terhelt jogai és kötelezettségei a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Vigh, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom alapvető célja a büntetőeljárás során a terheltet megillető jogok, illetve a rá vonatkozó kötelezettségek részletes bemutatása, valamint annak elemzése, hogy ezek a jogok és kötelezettségek megfeleltethetőek-e az erre vonatkozó nemzetközi egyezményekben, illetve azokkal összefüggésben Magyarország Alaptörvényében lefektetett alapvető emberi jogoknak. A vizsgálataim további célkitűzése volt a fiatalkorú és a katona terheltet, mint speciális alanyt a büntetőeljárás során megillető jogok és kötelezettségek specifikumainak elemzése is. A szakdolgozatom témaválasztását a büntetőeljárás jog iránti személyes érdeklődésem és a terheltet megillető jogoknak, illetve a rá vonatkozó köztelezettségeknek büntetőeljárás történelmi fejlődése során bekövetkezett sajátos, mindenkor a kor társadalmi viszonyinak és értékrendjének jegyeit visszatükröző változási folyamata indokolta.
Leírás
Kulcsszavak
Büntetőeljárás, Terhelt
Forrás