A migrációs motivációt ösztönző és mérséklő pszichológiai dimenziók

Dátum
Szerzők
Tóth, Magdolna Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a migrációs motivációt ösztönző és mérséklő tényezőket vizsgálja egy önkitöltő kérdőíves adatfelvétellel nyert mintán. Az elvándorlási szándékot ösztönző pszichológiai dimenzióknak bizonyulnak a vizsgálat során az új élményekre való nyitottság, a karrierorientáltság, az önfejlesztés életcél és az extrinzik motivációk. A migrációs motivációt mérséklő faktorok pedig a kutatás eredményei alapján az érzelmi stabilitás, az elégedettség (szubjektív jóllét, általános elégedettség, otthonnal való elégedettség és koherencia érzés), a nemzeti identitás, a helyidentitás és a társadalmi tőke. A vizsgálat adatelemzése során az altruizmus a remigráció jelenségével mutatott szoros kapcsolatot.
Leírás
Kulcsszavak
migrációs motiváció
Forrás