A pedagógus továbbképzés helyzete és perspektívái

Dátum
Szerzők
Karászi, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban arra szeretnék rávilágítani, ahol több iskola pedagógusainak véleményét veszem alapul, hogy a pedagógus továbbképzések milyen szervezettek,mennyire biztosítják a pedagógusok felkészültségét, az előtte álló pedagógiai feladatok megoldására. Milyen forrásokból tudják azokat finanszírozni, milyen hatékonysággal képesek a pedagógusok az ott tanultakat hasznosítani. Bemutatom a megkérdezett pedagógusok alapvégzettségét korosztályonként, és milyen érdeklődéssel vannak a szervezett képzések iránt. Megvizsgálom, hogy az elvégzett képzések milyen hatással vannak az iskolai munka hatékonyságára.Kérdőíves kutatással szerettem volna választ kapni a hipotéziseimre. Válaszaikat elemezve, megállapítható, hogy a továbbképzésekre van igénye a pedagógusoknak végzettség és életkortól függetlenül, mely továbbképzési rendszer a napjainkban végbement változások mellett célszerűen működik.
Leírás
Kulcsszavak
továbbképzés, közoktatás, kutatás, elemzés, kérdőív
Forrás