A házasság örök?

Dátum
2010-05-03T06:52:16Z
Szerzők
Nagy, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A házasság a férfi és nő közötti párkapcsolat hivatalosan elismert formája. Napjainkban ennek a társadalmi intézménynek az átalakulását, diverzitását figyelhetjük meg. Ezen kívül a házasságot tudatosan vagy valamilyen külső oknál fogva kerülők tábora, az úgynevezett szinglik csoportja is egyre nagyobb. S ez a tendencia nem csak hazánkban, hanem világszerte tapasztalható. Ráadásul a házasság intézményének „liberalizálását” követelik az azonos neműek együttélését hivatalos formában elismertetni kívánók érdekcsoportjai. Mindezen társadalmi körülmények és impressziók késztettek arra, hogy szakdolgozatomban a házasság kérdésével, annak fogalmi és/vagy tartalmi átalakulásával, problémáival foglalkozzam. Választott témám feldolgozása során abból a hipotézisből indultam ki, hogy a házasságot a mai megváltozott társadalmi kontextus ellenére is örök érvényű szövetségnek tekinti az emberek többsége, melynek nemcsak vallási-világnézeti, hanem morális és szocio-kulturális alapja is van. Dolgozatomban a házasság intézményi kialakulásának történelmi bemutatása után a más típusú élettársi kapcsolatok és a szingli létmód kérdéskörét is bemutatom a releváns szakirodalom segítségével. Felhívom a figyelmet a női emancipációs mozgalmak és a tömeges női munkavállalás hatásaira a házasság tekintetében, majd a mért eredményeket értékelve igazolom kiinduló hipotézisemet.
Leírás
Kulcsszavak
házasság, szingli
Forrás