A divatbotrányok, mint médiajelenségek

Dátum
Szerzők
Tóth, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A médiaesemények önmagukban a társadalmi szolidaritást erősítik. Véleményem szerint kulcsfontosságú szerepet foglalnak el a közösség megerősítésében. Elmondhatom, hogy a médiaesemények főképp a változásról szólnak. A változás létfontosságú dolog, főleg a televízió és a sajtó életében, mivel a médiumoknak, olyan igényeket kell kielégíteniük, amelyeket a nézők megkövetelnek. A médiaesemények egyik kulcsfontosságú szereplője a botrány. Meglátásom szerint ez egy külön ág, ahol egy teljesen más szféra uralkodik, mint egyéb más eseményeknél. A botrány egy olyan cselekvés, amely másokat bűnre ingerel, és ez folyamat utálatot vagy bosszankodást fejez ki az emberekből. Egy ilyen médiaeseménynek többféle jellegzetességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy közreakciót váltson ki. A botrányok fő táptalaja a nyilvánosság. Véleményem szerint az egyik nincs a másik nélkül, hisz egymás alkotó elemeiként működnek. A média és a botrány nem csak elválaszthatatlanok, hanem aktív résztvevők is egymás működési mechanizmusában. Egy botrány megakadályozásához a média nem szab gátat, sőt inkább egy lehetőséget lát benne és tovább gerjeszti azt. Mint említettem egy botrány szerteágazódó, és bármilyen témában ki tud törni. Az egyik leggyakoribb iparág ahol sűrűn jelen van, az a divat. Sokak elsőként az öltözködésre asszociálnak, amikor először meghallják a szót, de a divat tágabb értelemben egy adott korszak nézeteit és kultúráját képviseli. Napjainkban inkább már a társadalmi hovatartozás játszik nagy szerepet a divatban. A szociális média szoros kapcsolatban van ezzel az iparággal, mivel hatalmas felületet biztosít neki. Amióta a divat központi szerepet játszik a társadalom életében, azóta sok ember figyelmét felkelti. A divat világában a botrány könnyen terjedő és gerjesztő jelenség. Az egyik fő oka a társadalmunk problémás kérdéseire való reflektálás. A figyelem felkeltés lehet nemes, ám a végkimenetel sok esetben, nem békés. Dolgozatom egyik fő célja az volt, hogy kiderítsem miként funkcionál a divatbotrány a média világában, illetve módszertanilag alátámasztottam a működését. Véleményem szerint a média tökéletes felületet biztosít a botránynak, így autonómmá válik. Ebben a divat akár társadalmi szempontból is szerepet vállalhat, hisz a divatnak foglalkozni kell társadalmi és közéleti kérdésekkel. Napjainkban már kevés az, ha csak egy trendet, vagy öltözködési formát közvetít, kell lennie egy mögöttes tartalomnak, hisz az öltözködéskultúra nem csak lenyomata a társadalomnak, hanem befolyásolója is. A divat egy lehetőséget biztosít a szociális témák felszínre jövetelének, és ha ez téma többekből érzelmeket generál, akkor bontakozik ki a botrány. Én úgy gondolom a negatív események fő felbujtója maga a társadalom, a média csak felületet biztosít, de mi magunk vagyunk azok akik ezeket az eseményeket botránnyá formáljuk, mert valamilyen morbid módon betölti az ember szórakozásra való igényét.
Leírás
Kulcsszavak
divat, botrány, média, médiajelenségek, módszertan, elemzés, események
Forrás