Óvodás és Bölcsődés korú gyermekek együttes intézményi nevelése Hosszúpályiban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban szeretném bemutatni azt, hogy Hosszúpályi Községben hogyan sikerült az egységes óvoda- bölcsőde intézményegységet létre hozni. Milyen feladatok hárultak az intézményvezetőre, pedagógusokra, szülői munkaközösségre, a fenntartó helyi önkormányzatra a bölcsőde kialakítása miatt. Milyen problémákkal kellett szembe néznie az óvoda vezetőségének az egységes óvoda- bölcsőde kialakítása miatt, és milyen további gondok merültek fel a kialakítás utáni négy évben. Segített-e ez a fajta nappali ellátás a településen élő családok gyerekeinek nevelésében, gondozásában. Segítette-e a családok helyzetét azzal, hogy gyermekeik elhelyezésére lehetőség nyílt három éves kor alatt. Dolgozatomban szeretnék kitérni arra, hogyan működik napjainkban az óvoda- bölcsődei csoport és ez alapján mit tartanak az érintettek (Intézményvezető, fenntartó, pedagógusok, szülők) az intézményegység erősségének és gyengeségének? Javaslattétel az egységes óvoda- bölcsőde működésével és az ott folyó munkával kapcsolatosa. A szakdolgozatom elkészítése előtt megismerkedtem az adott csoporttal. Erre széleskörű lehetőségem volt, mivel a csoport megalakulása óta ott dolgozom óvodapedagógusként. Úgy gondoltam, hogy kérdéseimre választ olyan partnerektől kaphatok, akik napi szinten kapcsolhatóak az intézményegység életébe. Ezért interjúkat készítettem és szakirodalom kutatást végeztem. Kutatásomat segítik az intézményvezetővel, helyettessel, szülőkkel, az egységes óvoda-bölcsődei csoportban dolgozó pedagógusokkal és a tanítókkal készített interjúim. A dolgozatomba bemutatásra kerül az egységes óvoda- bölcsőde kialakulása és jogszabályi háttere valamint az óvodás és bölcsődés korosztályú gyermekek együttes intézményi nevelésének előnyei és hátrányai. Munkám része a csoportban folyó napi tevékenységek bemutatása. Összefoglalom az új intézményegység célját, működését illetve a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatokat. Az intézményegység elemzéséhez az interjúk jó módszerként szolgáltak. Ez a módszer rávilágított a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének problémáira és a többféle korosztály együttes nevelésének előnyeire és hátrányaira Hosszúpályi településen

Leírás
Kulcsszavak
egységes óvoda - bölcsőde
Forrás