Hallgatói dolgozatok (Neveléstudományok Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Neveléstudományok Intézete hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 1114)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Vezető pedagógusok digitális kompetencia vizsgálata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
  Tóth, Krisztina; Chrappán, Magdolna; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Kutatásomban a vezető pedagógusok digitális kompetenciáját vizsgálom, melyhez a DigCompEdu kérdőívet használom mérőeszköznek. . A kutatás során megfigyelem, hogyan használják a pedagógusok a digitális eszközöket a tanítás-tanulás során, hogyan növelik a tanulás hatékonyságát, illetve hogyan fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit. A kutatást Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezető beosztásban dolgozó pedagógusainak körében végzem.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Kiégés vizsgálata - A szülők szerepe a pedagógusok kiégésében
  Jablonszki, Mónika; Bonné Posztós, Réka; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozatom témájának tudatosan olyan probléma feldolgozását választottam, mely jelen van a saját és a közvetlen környezetem életében. Az óvodai képzés után a gyerekek nyolc évet töltenek azzal, hogy megalapozzák a későbbi jövőjüket. Természetesen a közoktatás minden szegmense nagyon fontos tanulók fejlődése szempontjából, de mégis az általános iskola az, ahol a legtöbb évet töltenek a gyerekek, a tanulási képességeik ebben az életkorban fejlődnek leginkább. A munkám során egy olyan intézményt vizsgáltam, ahol előfordult már a kiégés miatt pályaelhagyás. A kutatás helyszínéül egy olyan iskolát választottam, akiknek az estével magánéletem során találkoztam. Törekedtem rá, hogy a téma kényes mivolta miatt ne lehessen ráismerni az adott oktatási intézményre. Szeretném feltárni az intézmény jelenlegi helyzetét, hogy a mostani pedagógusok milyen veszélyesztetteségi állapotban vannak a kiégés szempontjából, milyen hatásokkal van ez az oktatás mentére. Kérdőíves kutatás során kapott válaszok elemzése mellett vonom le a következtetéseimet, és támasztom alá a feltevéseimet. A dolgozatom egy konkrét példán keresztül mutatja be a kiégés fázisait, a velejáró nehézségeket. A szülők és tanár szerepét, és a felmerült konfliktust, ami odáig vezetett, hogy egy gyakorló tanár pályamódosításra kényszerült. Vizsgálom az intézmény szerepét, hogy segítette a dolgozó munkáját, és hogy kezelte a szülői jelzéseket. Szeretnék rávilágítani, hogy a történtek, hogyan befolyásolták az iskola jövőjét. Ez a konkrét eset nyomat hagyott e az ott dolgozók életét, és hatással van e a döntéseikre. Szeretném bemutatni a szülők viszonyát az iskolához, és a tanárokhoz. Véleményem szerint a kiégés folyamatának a megismerése a példákon keresztül lehetséges. Szeretném a tanulmányom tapasztalatokat a saját óvodapedagógiai munkám során is hasznosítani. A szakdolgozat egy olyan témát boncolgat, amire nincs teljesen jó megoldás, jó ötlete és jó gyakorlatok vannak, amit a munkánk beépítésébe magunknak kell megoldanunk.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Földrajz, mint érettségi tantárgy, attitűdvizsgálat a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 9. és 10. évfolyamain
  Pásztor, István Zoltán; Teperics, Károly; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozat áttekinti a földrajz tantárgy oktatástörténetét, értékeli a mai tantárgyi helyzetét. A dolgozatban részletesen írok a 2024-es földrajz érettségi követelményekről. Az empirikus részben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának tanulóit kérdeztem meg többek között arról, hogy kívánnak-e földrajzból érettségi vizsgát tenni.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A digitális oktatás szerepének felértékelődése a megújult szakképzési rendszerben
  Szabó, Mária; Márkus, Edina; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom témaválasztását elsősorban személyes kötődésem inspirálta. A Debreceni Egyetem informatika tanár alapképzését elvégezve abszolváltam. Aztán szakközépiskolában, majd szakiskolában kezdtem a tanítást, és jelenleg itt tanítok informatikát. Jelen dolgozatom azzal a szándékkal készült, hogy rávilágítsak a 21. századi digitális világ adta lehetőségekre, az új tanulási- tanítási módszerekre és az új generáció, a felnövekvő fiatal nemzedék figyelmét felkeltsem a digitális kultúra, a digitális eszközök szerepének, az információszerzés gyakorlatorientált megismerésének fontosságára az élet különböző területein. Kitérek a COVID-19 járvány okozta oktatási nehézségekre és több, széles spektrumot felölelő tanulmány átolvasása után annak összegzésére. Ezt megemlíteni, azért tartom fontosnak, mert a pandémia okozta rendkívüli helyzet globális szinten bebizonyította, hogy a digitális oktatás, kultúra világa mennyire fontos nemcsak az oktatás, hanem más területeken is, másmilyen kihívásokat teremtve, mind a tanárok, mind a diákok felé. A felgyorsult világ, a gyors technológiai változások, az újabb eszközök, a megújult szakképzés új kihívások elé állítja, mint a diákokat, mint a jövő munkavállalóit. Az új szakképzés, a jövő munkaerőpiacának megváltozására hogyan reagálnak a fiatalok, milyen új feladatokkal, kihívásokkal kell megbirkózni, azonosulni. A vizsgálatomat egy áttekintéssel kezdem, amelyben az IKT eszközök történeti fejlődését mutatom be a kezdetektől napjainkig. A mélyreható szakirodalmi áttekintés során olyan fogalmakat tisztázok, mint a digitális oktatás, digitális bennszülött, digitális bevándorló, lifelong learning, a blended learning, kifejezések közti különbségek. Majd bemutatom az új szakképzési törvényt, a portfólió készítést, mely feltétele a sikeres ágazati vizsga sikerességének. Összehasonlítom a 9. és a 10. évfolyam eredményét rávilágítva a jelenlegi szakmai hiányosságokra, és észrevételeket, javaslatokat fogalmazok meg ezen hiányosságok kiküszöbölése érdekében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A stressz a pedagógusok életében. Stresszhelyzetek és vezetői kezelésük a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Úti Tagintézményében
  Nyalkáné Harangi, Gabriella Mária; Bonné Posztós, Réka; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A pedagógus pálya napjainkban nagy kihívásokkal terhelt, komoly stresszorok hatása által befolyásolt szakmának számít. Ennek a ténynek köszönhetően meglehetősen gazdag szakirodalom foglalkozik a pedagógusokat érő stressz-szel és az azzal való megküzdés hatékony módszereivel. A szakdolgozatom első részében ezen szakirodalom feldolgozásával áttekintem a stressz fogalomkörét, kiváltó tényezőit, hatását a munkahelyi környezetben. Megvizsgálom, hogy mit jelen a stressz a pedagógusok körében, melyek a pozitív stresszforrások egy iskolában és azt, hogy hogyan viszonyulnak a stresszhez a közoktatás vezetők. Ezek után, a dolgozat második részében, saját kérdőíves kutatásom eredményeit elemezve feltérképezem munkahelyem, a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Úti Tagintézmény tantestületének stresszhelyzetét.Célom, hogy feltárjam, milyen tényezők és milyen mértékben okoznak stresszt a pedagógus kollégák körében. Összefüggést keresek az érzékelt stressz mértéke és a pályán eltöltött idő hossza, valamint a nemi különbözőségek között. Tájékozódni szeretnék a stresszhelyzetek kollektív kezeléséről az intézmény vezetőjével készített interjú alapján. A kapott információk értelmezésével fogalmazom meg végül következtetéseimet.