Testvérek hatása a felnőttkori párkapcsolatokra

Dátum
Szerzők
Juhászné Varga, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatom során arra keresem a választ, hogy a testvérkapcsolatoknak milyen hatása van a felnőttkori párkapcsolatokra és a párkapcsolati elégedettségre. Elégedettebbek azok a párkapcsolatukkal, akiknek van testvére? A testvérkapcsolatot meghatározó hangulat tetten érhető a párkapcsolatban? Dolgozatom első fele a testvérkapcsolatok alakulásával foglalkozik. Sorra veszi, milyen tényezők befolyásolják és milyen szerepet költhetnek be egymás életében a testvérek.Ezt követően a gyermekkor hatását szemléltetem a párkapcsolatokra. Végül pedig bemutatásra kerül, milyen jellemzői vannak az elégedett párkapcsolatoknak.
Leírás
Kulcsszavak
párkapcsolati elégedettség, felnőttkori kötődés és intimitás, testvérkapcsolatok
Forrás