Az euróövezet kihívásai Magyarország számára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy feltárja azokat a lehetséges kérdéseket, amelyek segítenek megérteni az euró bevezetését és az euróövezethez való csatlakozás hatásait Magyarországon. Szakdolgozatom első részét egy rövid áttekintéssel indítom, magáról a Gazdasági és Monetáris Unióról, arról, hogy milyen történelmi körülmények hatására jött létre, jelenleg milyen követelmény rendszerei vannak az euróövezethez való csatlakozásnak, illetve milyen fontosabb események kapcsolódnak a jelenleg ismert formájának a kialakulásához. Ezt követően egy rövid jellemzéssel bemutatom a Werner-tervet, valamint a Delors-jelentést, illetve bővebben kitérek a Gazdasági és Monetáris Unióra, valamint annak létrejöttének fontosságára, hiszen ez az intézmény határozza meg és ellenőrzi az országok gazdasági helyzetét az euró bevezetése előtt és után. Külön fejezetben ismertetem Magyarország gazdasági helyzetét az euró bevezetése kapcsán, illetve a jól ismert maastrichti kritériumok feltétel rendszerét. Továbbá néhány szakértői érven -és ellenérven keresztül bemutatom az euró bevezetésének lehetséges hasznait és költségeit. Ezt követi egy részletes összehasonlítás, amelyben illusztrálom két ország, Görögország és Szlovákia gazdasági helyzetét az egysége valuta bevezetését követően, hogy a bemutatott két ország, hogyan és milyen körülmények között csatlakozott az euróövezethez.

Leírás
Kulcsszavak
euróövezet, monetáris politika, euró
Forrás