Hallgatói dolgozatok (Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 462)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Alternatív élelmiszer-rendszerek
  Vincze, Ágnes; Tóth, Eszter; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozat célja az alternatív élelmiszer-rendszerek bemutatása, hozzá kapcsolódó fogalmak megismerése szintjeinek osztályozása, részletes elemzése. Vizsgálat tárgyát képezi továbbá, hogy milyen elköteleződési szinteken van jelen és mik a jellemző aspektusai, működési mechanizmusai a térségemben elérhető, környezetemben létrejött alternatív élelmiszer-hálózatoknak.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A vadgazdálkodás világpiaci tendenciái
  Papp, Zoltán; Csapóné Riskó, Tünde; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozatom témája a vadgazdálkodás világpiaci tendenciái. A felépítés mentén bemutatásra kerülnek a fő vadgazdálkodási makro régiók; Amerika, Afrika, Európa. Dolgozatom külön kitér ezen iparág nemzetgazdaságra gyakorolt hatásaira. E mellett pedig bemutatja a trófeavadászat szerepét és annak jelentőségét egyes vidéki közösségek életében. Továbbá értékeli mindezek gazdaságra gyakorolt hatásait. Konklúzióként mindezen tendenciák várható irányát mutatom be.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Tornyospálca község településfejlesztésének bemutatása
  Ferku, Éva; Tóth, Eszter; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Tornyospálca község településfejlesztésének bemutatása. Településfejlesztés alapjai. Európai Unió regionális politikája. Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Vállalatok társadalmi felelősségvállalása és annak fogyasztói megítélése
  Sanyó, Rebeka Petra; Csapóné Riskó, Tünde; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozati kutatásom témájának a vállalatok társadalmi felelőségvállalásának vizsgálatát választottam. Ezen belül is különös figyelmet fordítottam annak fogyasztói megítélésére. Szekunder kutatásomban elemeztem a vállalati társadalmi felelőségvállalás legszakszerűbben megfogalmazott definícióit, fontosabb jellemzőit. Vizsgálatra került a CSR kialakulása Európában és Magyarországon. Megismerhetjük a vállalati társadalmi felelőségvállalás előnyeit és hátrányait. Ezek mellett különböző tanulmányok segítségével vizsgáltam a vállalati társadalmi felelősségvállalás fogyasztói megítélését. Primer kutatásomban kérdőíves felmérést végeztem a megkérdezettek CSR ismeretével és attitűdjével kapcsolatban. Majd SPSS rendszer segítségével értékeltem ki a kapott eredményeket, következtetéseket vontam le, valamint megfogalmaztam néhány javaslatot is.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  E-Estonia - azaz Észtország, mint a digitalizáció úttörője
  Szilágyi, Vanda Alexia; Márkus, Ádám; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Észtország véleményem szerint kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a Szovjetuniótól való függetlenedésüket követően szinte a semmiből sikerült kiépíteniük egy olyan jól működő digitális kormányzatot, amely akár minden ország számára irigylésre méltó lehet. Ma már a világ egyik legmodernebb államának számítanak, nem véletlenül emlegetik sokan csak E-Estonia néven őket. Dolgozatomban bemutatom az e-kormányzat fogalmát, valamint az észtek digitálisan elérhető közszolgáltatásait, amikre méltán büszkék lehetnek. Mivel mindehhez szükség volt megfelelő technológiai alapra, ezért az általuk használt X-Road rendszert és KSI Blockchain technológiát is megemlítem. Emellett szót ejtek az általuk a világ állampolgárai számára kínált talán legkülönlegesebb szolgáltatásról, az e-Residency programról. Dolgozatomban bemutatom a technológia hatását a gazdaságukra, valamint az emberek életére is. Lezárásként pedig az esetlegesen az e-kormányzatban rejlő legnagyobb veszélyről, a kibertámadásokról ejtek pár szót, valamint röviden a COVID-19 járvány hatását is bemutatom Észtországban.