A városi kormányzás megvalósulása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a városi kormányzás (urban governance) megvalósításait elemzi menedzsment és PR kommunikációs szempontok szerint. Abból indulok ki, hogy a helyi kormányzás alapja a hagyományos közigazgatási paradigmáktól eltérően egy új részvételi forma, amelyben az önkormányzat és a város más szereplői (legyenek azok cégek, civil szervezetek, lakosok, az önkormányzat által fenntartott intézmények és vállalkozások stb.) egymással szoros együttműködésre lépnek egy, a város életét előremozdító projekt kitalálása, megszervezése, kivitelezése, kommunikálása és ellenőrzése érdekében. Mindehhez nemcsak közös célokat tűznek ki és stratégiát terveznek meg, hanem új víziót, filozófiát, küldetést, tehát szemléletet és gondolkodásmódot, s ennek megfelelő új ügyvitelt és szervezeti kereteket is fejlesztenek. Kommunikáció- és médiatudomány alapszakos záródolgozóként azért találom szakmailag relevánsnak az ilyen projekteket, mert lehetőséget adnak arra, hogy a településmarketing és az önkormányzati PR eddigi szakirodalmából megismerhető megközelítésen túllépjek, és más nyelven beszéljek közigazgatási és kommunikációs kérdésekről. Olyan nyelvet használok, amely megfelel annak a váltásnak, hogy a városfejlesztés kezdeményezője és irányítója már nem egyedül és elsősorban az önkormányzat, hanem több ágens cselekszik projektszemléletű összefogásban, s ennek az együttműködésnek a formájaként és eredményeként valósul meg a városi kormányzás.

Leírás
Kulcsszavak
városi kormányzás, kommunikációmenedzsment, PR
Forrás