Bizonyítás a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája a bizonyítás a büntetőeljárásban, mely elsősorban a bizonyítékok bizonyító erejét célozza meg. Továbbiakban a bizonyítás kialakulását, meghatározását, tilalmait és a bizonyítékokat, mint a bizonyítás eszközeit, rendszereit, eljárásait is ismerteti a szakirodalmak és tanultak alapján. A továbbiakban egy kiválasztott bűnügyön keresztül kerül bemutatásra a bizonyítékok ereje egyrészt az ügyben megtalálható tárgyi bizonyíték által, másrészt a személyi bizonyítékok a szakértői vélemények, tanúvallomások által. Külön vizsgálódást képez a dolgozatban az elkövető személyisége, sztereotípiája. A választott bűnügyben, ahogyan később részletezésre is kerül az igazságügyi orvos szakértői vélemény alapján, az elkövető tisztában van a cselekményeivel, annak következményeivel és felismeri az őt körülvevő problémákat. Manapság ezek a magatartásbeli, életviteli problémák összefüggésbe hozhatóak akár a gazdaság lassulásával, visszaesésével, a növekvő létbizonytalansággal, az elszegényedéssel, a bűnözéssel, a munkanélküliséggel, a pénzhiányos szolgáltatókkal és az ellentmondásos politikai irányzatokkal, melyek által családi életek mehetnek tönkre. A szakmai gyakorlat alapján elmondható, hogy a rendőrkapitányság látókörébe bekerülő személyek száma növekvő tendenciát mutat, mert a fent említett problémák által egyre több a problémákkal küzdő családok száma. Balmazújvárosi viszonylatban a főbb probléma a munkanélküliség, mivel hátrányos kistérségnek számít. Egy ok - okozati összefüggés: mivel nincsenek munkahelyek, nincs megfelelő jövedelme a családoknak, ezáltal rossz életkörülmények, növekvő családon belüli erőszak, tehetetlenség alakul ki. A bűnügyben szereplők nevei kitalált nevek.

Leírás
Kulcsszavak
bizonyítás, bizonyíték, büntetőeljárás, bűnügy
Forrás