Lemezes beszállítók teljesítménye a Bürkle Hungary Kft-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a Bürkle Hungary lemezes beszállítóinak a teljesítményét elemeztem. Szakirodalmi részben bemutattam a beszállító menedzsment néhány eszközét. Ezt követően kitértem a beszállító értékelésre. Anyag és módszertan fejezetben bemutattam a céget valamint a beszállítóit. Ezután bemutattam a választott módszert. Az eredmények fejezetben 3 fő szempont szerint értékeltem a beszállítókat. A három fő kategórián belül határoztam meg alszempontokat is. Következtetésént pedig két csoportot határoztam meg. Egyik a cégen belüli fejlesztések a másik a beszállítóval közös megbeszélések.

Leírás
Kulcsszavak
Beszállító értékelés, Beszerzés, Bürkle
Forrás