Áldás, vagy átok? Természeti erőforrások Venezuela és Chile gazdasági életében

Dátum
Szerzők
Kliment, László Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban Venezuela és Chile gazdasági helyzetét vizsgáltam, különös tekintettel a természeti erőforrások szerepére. A vizsgálat tárgyát képező két ország kellően szélsőséges utat jártak be annak ellenére, hogy hasonló természeti és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. A vizsgálatok során alkalmazott módszerek nagyrészt szekunder kutatások, emellett az összehasonlítás megkönnyítése érdekében SWOT elemzést alkalmaztam. Venezuela legfőbb erőssége, hogy a legnagyobb olajtartalékkal rendelkezik a világon, ami a vizsgálatok alapján egyben hátrány is számára, hiszen nem tudja megfelelően hasznosítani az ebből származó előnyöket. Ezzel szemben Chile a rézből származó bevételeit optimálisan tudja alkalmazni. A politikai elemzésnél kirajzolódott egy diktatórikus vs. demokratikus állami berendezkedés, melynek különbsége jól tükröződik a két ország esetében. Az országok működésének vizsgálata során a legnagyobb kockázatot Venezuela esetében a teljes elszigetelődés veszélye jelentheti, ezzel szemben Chile tárt karokkal fogadja a külföldi befektetőket és megtesz mindent annak érdekében, hogy minél vonzóbb feltételeket teremtsen számukra. Az elemzés végére egyértelműen beigazolódott, hogy amíg Venezuela számára átok, addig Chile esetében áldás a természeti erőforrás. Azonban a hangsúly nem a természeti erőforrás létén, hanem az erőforrás felhasználásában van. Venezuela sajnos rossz, Chile viszont jó példával szolgál nemcsak a közgazdászok számára. Tekintettel arra, hogy a két ország számos hasonló adottságokkal rendelekezik, mint Magyarország, így a leglényegesebb kérdés az, hogy Magyarország milyen utat fog bejárni a jövőben?
Leírás
Kulcsszavak
Chile, Venezuela, olaj, réz
Forrás