A szocializmus büntető eljárásjoga

Dátum
2014-01-20T12:46:07Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a szocialista büntető eljárásjog fejlődését veszi végig 1945-től egészen 1989-ig. A dolgozatban kitérek az eljárásjogi garanciákra, azok érvényesülésére. Mindezek mellett megemlítésre kerülnek a népbírósági perek, a koncepciós perek is. A dolgozat a semmisségi törvényekkel zárul. A szakdolgozat célja, hogy megismertesse az olvasóval a hazai büntető eljárásjog fejlődését 1945-től 1989-ig.

Leírás
Kulcsszavak
szocializmus, büntető eljárásjog
Forrás