Az azonnali utalás, instant payment szolgáltatásbeli és pénzforgalmi hatásai bankok és ügyfeleik tekintetében

Dátum
Szerzők
Pintye, Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bevezetéseként a banki intézet nélkülözhetetlenségét, röviden az előtörténetét és a napjainkig történő felépítését, illetve rendszerbeli változásait taglaltam. A továbbiakban meghatároztam a pénzforgalom jelentését, és kitértem a bankműveletek típusain belül, a semleges banki tevékenységekre. A továbbiakban röviden szót ejtettem az elektronikus banki szolgáltatások létrejöttének okaira, következményeire. Kitértem az UniCredit Banknál nyújtott elektronikus szolgáltatásokra, illetve arra, hogy milyen rendszerbeli változásokat eredményezett az azonnali átutalás bevezetése. Említést tettem arról, hogy a megjelenése előtt milyen elszámolási módok révén történtek a forintutalások. Továbbá elengedhetetlennek tartottam azt, hogy bővebb kifejtést tegyek arról, hogy milyen hatásokat eredményezett a bankok, illetve ügyfeleik tekintetében az Instant Payment megjelenése, bevezetése.
Leírás
Kulcsszavak
azonnali utalás, elektronikus banki szolgáltatások, pénzforgalom
Forrás