A házastársak szerződései. Különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre

Dátum
2009-01-29T14:21:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a házastársak által kötött szerződéseket elemzem. A házastársak szerződései közül a házastársak egymással, valamint harmadik személyekkel kötött ügyleteiről írok, kiemelve közülük a házassági vagyonjogi szerződést. A házastársak által köthető szerződések közül többek között a következőkről teszek említést a dolgozatban: a házastársi közös vagyon megosztására irányuló szerződés lakáshasználat kérdésében való megállapodás adásvételi szerződés csereszerződés ajándékozási szerződés kölcsön szerződés társasági szerződések házassági vagyonjogi szerződés Részletesen bemutatom a házastársak vagy egyikük és harmadik személyek közötti szerződéseket, valamint a házassági vagyonjogi szerződést. A harmadik személyekkel kötött ügyletekkel kapcsolatosan a felelősség kérdését is elemzem. A házassági vagyonjogi szerződések múltbeli szabályozásáról, alanyairól, hatályáról, tartalmáról, formai követelményeiről, érvényességéről, módosításáról, megszűnéséről is írok. Kitekintésként bemutatom a házassági vagyonjogi szerződések szabályozását az Európai Unióban, valamint néhány külföldi országban. A T/5949 Törvényjavaslatra is kitérek. A házassági vagyonjogi szerződésekkel kapcsolatos véleményekkel zárom a dolgozatom.

Leírás
Kulcsszavak
házassági vagyonjogi szerződés, házastársak, harmadik személyek, szerződés, elemzés
Forrás