Projektek a társadalomban: városfejlesztés és környezttudatosság

Dátum
Szerzők
Barta, Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a városfejlesztési és környezetvédelmi projektek társadalmi megítélése, illetve a környezettudatos attitűd megjelenésének vizsgálata. A projektek fontos részei mind a gazdaságnak, a társadalomnak és a mindennapoknak. A dolgozatban a nagyobb volumenű projektekre helyezem a hangsúlyt, amelyek a városfejlesztéssel és a környezettudatossággal kapcsolatosak. A városfejlesztés debreceni lakosként szintén egy olyan téma, amely kiemelt fontosságú, emellett dolgozatomban kitérek a környezettudatossággal kapcsolatok ismeretek meglétére a közoktatásban, illetve a környezettudatos attitűd meglétére a háztartások, illetve egyének szintjén. Dolgozatom részletes szakirodalmi áttekintőjében meghatározom a projekt fogalmát, illetve bemutatom a városfejlesztés történetét általánosan és Debrecen városára vonatkoztatva is. Ezt követően bemutatom a környezetszociológiai alapjait, majd a környezettudatosság fontosságát és meglétét a jelenlegi közoktatási rendszerben, illetve ismertetek néhány releváns projektet és kutatást. Szakdolgozatom törzsrészét a kutatásom bemutatása és elemzése adja, amely az eddig ismertetett logikai vezérfonal mentén épül fel, kiemelt hangsúlyt helyezve a debreceni lakosok tapasztalataira és szokásaira.
Leírás
Kulcsszavak
projektek, pályázatok, projektek a társadalomban, városfejlesztés, környezettudatosság, környezettudatosság az oktatásban, Debrecen
Forrás