Új, vízoldható Pd-katalizátorok alkalmazása Sonogashira-kapcsolásban

Dátum
2014-05-05T06:51:10Z
Szerzők
Homolya, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során előállítottam három különböző szalán típusú ligandumot és azok palládium komplexeit, majd a komplexek katalitikus aktivitását vizsgáltam Sonogashira kapcsolási reakcióban. A reakciókörülmények optimalizálása érdekében tanulmányoztam különböző szerves és szervetlen bázisok hatását a reakcióra, vizsgáltam a szubsztrátum/bázis és a szubsztrátum/katalizátor arány reakcióra gyakorolt hatását, illetve a reakció időbeni lefutását. A komplexek felhasználhatóságának felderítése céljából elvégeztem különböző aril-halogenidek és terminális acetilének kapcsolását. A [Pd(BuHSS)] komplexet anioncserélő gyantára rögzítettem és aktivitását fenilacetilén és jódbenzol reakciójában vizsgáltam.
Leírás
Kulcsszavak
katalízis, Sonogashira-kapcsolás
Forrás