Vízkezelési eljárásokban képződő toxikus vegyületek analízise kromatográfiás módszerekkel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Vizsgáltuk az aszparaginsav – hipoklórossav reakció kinetikáját, spektrális sajátságait. Követtük időben a HOCl fogyását és a közti-, valamint végtermékek koncentráció változását. Méréseink során semleges körülmények között, HOCl felesleg mellett dolgoztunk. Igazoltuk, hogy a reakcióban egy kezdeti, gyors lépésben N,N-diklóraminosav jelenik meg, N-monoklóraminosav képződésén keresztül. Az N-monoklóraminosav képződése a stopped-flow készülék holtideje alatt lejátszódik, így már csak abszorbancia ugrásként tudtuk detektálni. Az N,N-diklóraminosav megjelenését, majd bomlását stopped-flow módszerrel tudtuk nyomon követni. Hosszabb időskálán a hipoklórossavat spektrofotometriásan tudtuk detektálni, illetve az MCAA, DCAA, TCAA koncentrációját ionkromatográfiásan határoztuk meg. A reakcióban képződő DCAA-t, mint főterméket UV-detektálással határoztuk meg. NMR vizsgálatokkal igazoltuk a reakcióban résztvevő anyagfajták szerkezetét, valamint a jelek intenzitásának változását is követtük az idő függvényében. Sikerült meghatároznunk a köztitermékek és a végtermék szerkezetét, majd a reakció mechanizmusát is fel tudtuk állítani.

Leírás
Kulcsszavak
Víztisztitás, Ionkromatográf, Aszparaginsav, Hipoklórossav
Forrás