Az angiotenzin-konvertáló enzim és a kitotriozidáz aktivitás optimalizált alkalmazása a szarkoidózis diagnosztikájában

Dátum
Szerzők
Csongrádi, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szarkoidózis több szervrendszert, de jellemzően a tüdőt érintő, ismeretlen eredetű granulomatózus megbetegedés, mely kortól, nemtől és etnikumtól függetlenül világszerte előfordul. Az érintettek közel 50%-a tünetmentes, így gyakran rutin vizsgálat alkalmával a mellkasröntgenen megjelenő kétoldali nyirokcsomó megnagyobbodás ad okot a feltárására. A pontos diagnózis felállítása érdekében számos klinikai vizsgálat, köztük olyan invazív szöveti mintavétel elvégzése is szükséges lehet, mely jelentős terhet ró főként azon betegekre, akiknél nincs olyan granulóma mely mintavétel szempontjából könnyen és biztonságosan hozzáférhető. Habár a felfedezése óta számos laboratóriumi tesztet fejlesztettek ki, azonban nem invazív, szarkoidózis specifikus labordiagnosztikai teszt továbbra sem elérhető. A szérum angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) aktivitás az egyik leggyakrabban meghatározott biomarker, azonban a különféle tesztek specificitása és szenzitivitása igen változó. Az ACE egy cink függő metalloproteináz enzim, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) egyik kulcsenzime. Az angiotenzin I aktív angiotenzin II-vé történő átalakulását katalizálja, ezáltal kiemelkedő szerepet tölt be az artériás vérnyomás, valamint a szervezet só-, és vízháztartásának szabályzásában. Aktivitását jelentősen befolyásolja az ACE gén inzerció/deléció (I/D) polimorfizmusa. Szarkoidózisban az ACE-t a granulóma epitheloid sejtjei termelik, így aktivitása feltehetően arányos a szervezetben megjelenő granulómák számával. A kitotriozidáz (CTO) a kitin bontásában résztvevő hidroláz, melynek aktivitása szarkoidózisban – az ACE-val arányos mértékben – megnő. A CTO aktivitását azonban a kitotriozidáz gén (CHIT1) polimorfizmusai nagymértékben befolyásolják. Az ACE és a CTO két potenciális biomarker a szarkoidózis diagnosztikában. Kutatómunkánk során az ACE aktivitás meghatározásának optimalizálására, valamint az ACE és a CHIT1 gének polimorfizmusainak feltárására fókuszáltunk, mely közelebb vihet egy olyan laboratóriumi módszer kidolgozásához, mely alkalmas lehet a szarkoidózis vérből történő diagnosztizálására.
Sarcoidosis is a granulomatous disease of unknown origin affecting several organ systems, but most commonly the lungs which occurs worldwide regardless of age, sex and ethnicity. Nearly 50% of affected individuals are asymptomatic and often a bilateral lymph node enlargement on chest X-ray is a clue to its detection during routine examination. A number of clinical investigations, including invasive tissue sampling, may be necessary to make an accurate diagnosis, which can be a significant burden, especially for patients who do not have granulomas that are easily and safely accessible for sampling. Although many laboratory tests have been developed since its discovery, a non-invasive, sarcoidosis-specific laboratory diagnostic test is still not available. Serum angiotensin converting enzyme (ACE) activity is one of the most commonly defined biomarkers, but the specificity and sensitivity of the different tests vary widely. ACE is a zinc-dependent metalloproteinase enzyme, a key enzyme of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). It catalyses the conversion of angiotensin I to active angiotensin II, thereby playing a prominent role in the regulation of arterial blood pressure and the salt and water balance of the body. Its activity is significantly affected by the inversion/deletion (I/D) polymorphism of the ACE gene. In sarcoidosis, ACE is produced by granuloma epithelioid cells, so its activity is thought to be proportional to the number of granulomas present in the body. Chitotriosidase (CTO) is a hydrolase involved in the breakdown of chitin, and its activity increases in sarcoidosis in proportion to ACE. However, the activity of CTO is strongly influenced by polymorphisms in the chitotriosidase gene (CHIT1). ACE and CTO are two potential biomarkers in the diagnosis of sarcoidosis. Our research has focused on optimising the determination of ACE activity and the identification of polymorphisms in the ACE and CHIT1 genes, which may lead to the development of a laboratory method for the diagnosis of sarcoidosis from blood.
Leírás
Kulcsszavak
szarkoidózis diagnosztika, sarcoidosis diagnostics, szérum biomarker, sera biomarker, angiotenzin-konvertáló enzim, I/D polimorfizmus, kitotriozidáz, Dup24 mutáció, Del29 mutáció, angiotensin-converting enzyme, I/D polimorphism, chitotriosidase, Dup24 mutation, Del29 mutation
Forrás