Laki Kálmán Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Általános Orvostudományi Kar

Laki Kálmán Doktori Iskola
(vezető: Dr. Balla József)

Orvostudományi doktori tanács

D43

tudományágak:
- elméleti orvostudományok
- klinikai orvostudományok

Doktori programok:

 • Trombózis, hemosztázis és vaszkuláris biológia
  (programvezető: Dr. Muszbek László)
 • Hematológia
  (programvezető: Dr. Udvardy Miklós)
 • Kardiovaszkuláris megbetegedések
  (programvezető: Dr. Édes István)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 120)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Az angiotenzin-konvertáló enzim és a kitotriozidáz aktivitás optimalizált alkalmazása a szarkoidózis diagnosztikájában
  Csongrádi, Alexandra; Fagyas, Miklós; Csongrádi, Alexandra; Laki Kálmán doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Kardiológiai Intézet::Klinikai Fiziológiai Nem Önálló Tanszék
  A szarkoidózis több szervrendszert, de jellemzően a tüdőt érintő, ismeretlen eredetű granulomatózus megbetegedés, mely kortól, nemtől és etnikumtól függetlenül világszerte előfordul. Az érintettek közel 50%-a tünetmentes, így gyakran rutin vizsgálat alkalmával a mellkasröntgenen megjelenő kétoldali nyirokcsomó megnagyobbodás ad okot a feltárására. A pontos diagnózis felállítása érdekében számos klinikai vizsgálat, köztük olyan invazív szöveti mintavétel elvégzése is szükséges lehet, mely jelentős terhet ró főként azon betegekre, akiknél nincs olyan granulóma mely mintavétel szempontjából könnyen és biztonságosan hozzáférhető. Habár a felfedezése óta számos laboratóriumi tesztet fejlesztettek ki, azonban nem invazív, szarkoidózis specifikus labordiagnosztikai teszt továbbra sem elérhető. A szérum angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) aktivitás az egyik leggyakrabban meghatározott biomarker, azonban a különféle tesztek specificitása és szenzitivitása igen változó. Az ACE egy cink függő metalloproteináz enzim, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) egyik kulcsenzime. Az angiotenzin I aktív angiotenzin II-vé történő átalakulását katalizálja, ezáltal kiemelkedő szerepet tölt be az artériás vérnyomás, valamint a szervezet só-, és vízháztartásának szabályzásában. Aktivitását jelentősen befolyásolja az ACE gén inzerció/deléció (I/D) polimorfizmusa. Szarkoidózisban az ACE-t a granulóma epitheloid sejtjei termelik, így aktivitása feltehetően arányos a szervezetben megjelenő granulómák számával. A kitotriozidáz (CTO) a kitin bontásában résztvevő hidroláz, melynek aktivitása szarkoidózisban – az ACE-val arányos mértékben – megnő. A CTO aktivitását azonban a kitotriozidáz gén (CHIT1) polimorfizmusai nagymértékben befolyásolják. Az ACE és a CTO két potenciális biomarker a szarkoidózis diagnosztikában. Kutatómunkánk során az ACE aktivitás meghatározásának optimalizálására, valamint az ACE és a CHIT1 gének polimorfizmusainak feltárására fókuszáltunk, mely közelebb vihet egy olyan laboratóriumi módszer kidolgozásához, mely alkalmas lehet a szarkoidózis vérből történő diagnosztizálására.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Megakaryocyta-thrombocyta eredetű mikroRNS-ek vizsgálata szepszisben és in vitro szeptikus körülmények között
  Debreczeni-Szilágyi, Bernadett; Nagy, Béla; Szilágyi, Bernadett; Laki Kálmán doktori iskola; DE--Általános Orvostudományi Kar -- Laboratóriumi Medicina Intézet
  A szepszis egy fertőzés következtében kialakuló súlyos szisztémás válaszreakció, melynek során gyulladásos citokinek szabadulnak fel. Ennek hatására károsodhatnak az endothelsejtek, ami fokozott fehérvérsejt és thrombocyta aktivációt idézhet elő, és ez akár thrombotikus komplikációkhoz is vezethet. Az aktiválódott vérlemezkék nemcsak prothrombotikus folyamatokban vesznek részt, hanem a mikropartikulák és számos biológiailag aktív mediátor kibocsátásával közvetlenül befolyásolják más sejtek funkcióját. A miRNS-eknek fontos szerepük van a sejtek működéséhez szükséges gének expressziójának szabályozásában, így számos patofiziológiai folyamat kialakításában is részt vesznek. Szepszis során a megakaryocyták is érintettek lehetnek, mely következtében már eleve megváltozott funkciójú és RNS tartalmú vérlemezkék keletkezhetnek. Munkánk célja a megakaryocyta-thrombocyta eredetű miRNS-ek és mRNS-ek vizsgálata volt szeptikus körülmények között. A szepszis eredetű thrombocyták jelentős mértékben megváltozott miRNS profilt mutattak. A csökkent thrombocyta miR-26b korrelált a szepszis súlyosságával és mortalitással, így hasznos biomarker lehet a fokozott vérlemezke aktiválódási állapot jelzésére szepszisben. A csökkent miR-26b expresszió hátterében a Dicer1 enzim csökkent működése áll. A szeptikus vérlemezkék a magas felszíni P-szelektin pozitivás mellett jelentősen emelkedett SELP és IL1B mRNS expressziót is mutattak a kontrollokhoz képest. Az LPS-sel stimulált MEG-01 sejtekben markáns génexpresszió változást tapasztaltunk, és a szepszises vérlemezkékhez hasonlóan alacsonyabb miR-26b és magasabb SELP expressziót detektáltunk a nem kezelt sejtekhez képest. A miR-26b és a SELP kapcsolatát ezen gyulladásos körülmények között MEG-01 sejtekben igazoltuk specifikus miRNS mimic segítségével. Az aktiválódott thrombocytákból megnövekedett mennyiségben termelődött mikropatikulát detektáltunk szepszisben a kontrollokhoz képest. A szeptikus thrombocytákban a csökkent miR-223 expresszió mellett emelkedett keringő miR-223 szint volt a szeptikus plazma mintákban és a mikropartikulákban. Detektáltuk a thrombocyta miRNS-ek mikropartikulákon keresztüli bejutását az endothelsejtekbe. Nagyobb mértékű volt a szepszises mikropartikulák felvétele az endothelsejtekbe a kontrollokhoz képest, és az endothelsejtekben a mikropartikulák által megnőtt miR-223 szint csökkentette a gyulladás indukálta ICAM-1 expressziót.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Az irisin/BDNF tengely kapcsolata a cirkadián ritmus szabályozásával és ennek jelentősége néhány kórkép patomechanizmusában
  Móré, E. Csaba; Zsuga, Judit; Laki Kálmán doktori iskola; DE--Népegészségügyi Kar -- Habilitációs Medicina Tanszék
  1. Ismert, hogy a BDNF permisszív hatású a cirkadián ritmust szabályozó rendszer nucleus suprachiasmaticusbeli (SCN) fő órájának perifériás hatások általi behangolására nézve. A csökkent SCN-beli BDNF koncentráció miatt a fény és a táplálékmegvonás nem tudják behangolni a fő órát, emiatt pedig a cirkadián ritmus zavart szenved, ami testszerte rontja az életfolyamatok ritmicitásának hatékony beállítását. Elméleti eredményünk szerint a fizikai inaktivitáshoz köthető krónikus betegségek (a fizikai inaktivitás betegségcsoport) patogenézisében önélló kórki tényezőként szerepet játszik a cirkadián rendszer zavara is az alábbi mechanizmussal. Az alacsony vázizomaktivitás (physical inactivity) miatt kevesebb irisin keletkezik, mely következtében mérséklődik a BDNF felszabadulás a a SCN-ban. 2. Frissen diagnosztizált (kezeletlen) obstruktív alvási apnoe/hypopnoe szindrómában (OSAHS) szenvedő betegek adatainak elemzésekor a legfontosabb eredményünk az volt, hogy a túlzott nappali álmosságot kvantifikáló Epworth Álmossági Skála (ESS) pontszám (ami a cirkadián eltolódás jelzője) erős pozitív lineáris kapcsolatban áll a szérum irisin és BDNF szintekkel a végső (korrekció utáni) többszörös lineáris regressziós modellben. 3. A többszörös lineáris regressziós modell szerint a túlzott nappali álmosság mértéke (amit az ESS pontszám jellemezett) egyetlen más betegadattal mutatott szignifikáns lineáris kapcsolatot (méghozzá pozitívat), az alvásminőség csökkenésével (amit a Pittsburgh Alvásminőség Index (PSQI) pontszám segítségével jellemeztünk). Többszörös lineáris regressziós modellünk megbízhatóságát (validitását) mutatja, hogy az ESS pontszám (a túlzott nappali álmosság mértéke) szignifikánsan összefügg a PSQI pontszám logaritmusával (az alvásminőségi probléma mértékével). 4. A szérum irisin és BDNF koncentrációk kapcsolata az ESS-el koncentrációfüggőnek és telíthetőnek mutatkozik. Erre utal, hogy a szérum irisin szint 1 ng/ml-es emelkedése nem okoz szignifikáns emelkedést az ESS pontszámban, ha a szérum BDNF szint túl alacsony (és nem éri el a küszöböt) vagy túl magas (a hatás már szaturálódott). Ezzel összhangban a szérum BDNF szint 1 ng/ml-es emelkedése is csak akkor növeli szignifikánsan az ESS pontszámot, ha a szérum irisin szint túl alacsony vagy túl magas.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  3D echokardiográfiával meghatározott bal pitvari anatómia és a volumetriás analízis jelentősége a klinikai gyakorlatban
  Jenei, Csaba; Csanádi, Zoltán; Jenei, Csaba; Laki Kálmán doktori iskola; DE--Általános Orvostudományi Kar -- Kardiológiai Intézet
  A háromdimenziós echokardiográfia (3DE) - túllépve a 2D módszer korlátain – specifikus transzoesophageális vizsgálati protokoll használatával alkalmas valamennyi pulmonális vénáról megfelelő minőségű felvételek készítésére. Ezen módszerrel a 3D TEE a CT alternatívája lehet a pulmonális vénák anatómiai sajátosságainak megjelenítésében, ezáltal a pulmonális véna izoláció előtti kivizsgálásban. A 3DE-val mért bal pitvari minimum volumen alkalmas a prekapilláris és a posztkapilláris pulmonális hypertoniában szenvedő betegek elkülönítésére. A 3D bal pitvari minimum térfogat hatékonyabban képes különbséget tenni a pulmonális hypertoniás betegcsoportok között, mint a bal pitvari maximális volumen, vagy a bal és a jobb pitvari térfogatok aránya. Ha a bal pitvari minimum volument a bal kamrai végdiasztolés volumennel kombináljuk, akkor az előbbi paraméter differenciáldiagnosztikai képessége tovább növelhető. 7.1. Új eredmények, megállapítások: 1. Az általunk módosított módszer a pulmonális vénák háromdimenziós transzoesophageális képalkotására képes valamennyi tüdővénáról 3D felvételeket előállítani. 2. A módosított felvételi protokoll alappillére a beteg pozíciójának vizsgálat közbeni módosítása. 3. A kifejlesztett módszerrel 93%-ban kiváló minőségben lehetett a pulmonális vénákat megjeleníteni. 4. A 3D echocardiográfiás vizsgálattal mérhető testfelszínre indexált bal pitvari minimum volumen alkalmas non-invazív paraméter a pulmonális hypertonia differenciáldiagnosztikájában, a prekapilláris és posztkapilláris forma elkülönítésére. 5. Az indexált bal pitvari minimum volumen differenciáldiagnosztikai értéke jobb, mint a pitvari volumen aránynak vagy a maximális bal pitvari volumennek önmagában. 6. A differenciáló képességét tovább növeli, amennyiben a 3D echo által mért pitvari minimum volument a bal kamrai végdiasztolés térfogat értékkel kombináljuk.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A frakcionális áramlási tartalék (FFR) képalapú számítása a háromdimenziós koronária-angiográfia rekonstrukció adatainak és a folyadékáramlási egyenletek felhasználásával
  Tar, Balázs; Kőszegi, Zsolt; Tar, Balázs; Laki Kálmán doktori iskola; DE--Általános Orvostudományi Kar -- Kardiológiai Intézet
  A határérték-súlyosságú koszorúér szűkületek hemodinamikai jelentőségének megítélésében, valamint az intervenció szükségességének és a betegség prognózisának előrejelzésében az FFR meghatározása ma már megkerülhetetlen. A számos evidencia és magas szintű (IA) ajánlás ellenére a módszer alkalmazása még mindig alulreprezentált a szívkatéteres laboratóriumokban. Intenzív kutatás tárgyát képezik azok a metódusok, melyek az intravaszkuláris nyomásmérések nélkül próbálják meghatározni az adott lézióra jellemző FFR-értéket. Kutatásunk során kidolgoztunk egy olyan eljárást, mely a koronarográfia megfelelő vetületeiből származó 3D-rekonstrukcióból nyert morfológiai adatok, valamint a koszorúér szűkületeken kialakuló nyomásesés számítására korábban is használt, majd módosított Lance-Gould egyenlet segítségével képes nagy pontossággal előre jelezni az invazívan mért FFR-értékét. A módszert retrospektíven gyűjtött, több centrumból származó pressure wire-rel történt FFR-méréssel validáltuk. Javaslatot tettünk egy olyan diagnosztikus algoritmusra, melynek során az FFRsim alkalmazásával a vizsgált betegpopulációból kiválaszthatók a biztosan intervenciót igénylők, és a biztosan csak konzervatív módon kezelendők csoportja, csökkentve ezzel az invazív FFR-vizsgálatok számának szükségességét, azt remélve, hogy a valóban indokolt mérések viszont biztosan elvégzésre is kerülnek. FFR determination has become the gold standard for assessing the hemodynamic significance of borderline coronary stenoses and for predicting the need for intervention and prognosis of the disease. Despite a large number of evidence and high level (IA) recommendations, its use is still under-represented in cardiac catheterisation laboratories. Methods that attempt to determine the FFR value for a given lesion without intravascular pressure measurements are the subjects of intensive research. In our research, we have developed a method that can predict the measured FFR with high accuracy using morphological data obtained from 3D coronary angiography and the Lance-Gould equation. The method was validated with pressure wire FFR measurements retrospectively collected from multiple centres. We proposed a diagnostic algorithm that uses the FFRsim to select those from the patient population under study who definitely need intervention and those who need conservative treatment. This approach reduces the need for invasive FFR measurements in the hope that those really justified will indeed be performed.